Fotografie z realizovaných opráv striech
obr. 1 Strecha pred opravou a po oprave
obr. 2 Príprava vystupujúcich častí strechy pred nalepením izolačnej fólie
obr. 3 Vystupujúce časti po nalepení izolačnej fólie