Otryskávanie:

- naša firma ponúka povrchovú úpravu kovov otryskávaním a následne podľa požiadavky zákazníka zabezpečí natretie ( nastriekanie ) základného a vrchného náteru. Spolupracujeme s mnohými firmami, ktorých výrobky majú pre vyššiu kvalitu technologickým postupom predpísané otryskávanie. - tlakové tryskacie zariadenia a zdroj tlakového vzduchu sú mobilné, čo znamená, že s týmito zariadeniami pracujeme priamo u zákazníka. Zákazníkovi odpadá demontáž zariadenia, ktoré treba ošetriť a následná montáž.

obr.1 Ručné otryskávanie nadrozmerných predmetovobr.2 Strojové otryskávanie menších predmetov