Nanášanie zinku šopovaním (metalíza)

Je to technológia, pri ktorej sa nanáša roztavený kov striekaním na povrch predmetov.
Roztaveným kovom môže byť zinok, hliník alebo meď.
Hrúbka nanesenej vrstvy je od 0 do 100 mikrometrov. Vzniká korózii a oderu odolný povrch, ktorý sa môže ďalej upravovať.