Termoizolácie a hydroizolácie striech Fatrafolom a ostatnými hydroizolačnými pásmi

FATRAFOL 810

Fatrafol 810 je strešná hydroizolačná fólia z PVC-P, vyrobená valcovaním s následnou lamináciou jednotlivých vrstiev, vystužená polyesterovou mriežkou.

Hydroizolačná fólia Fatrafol 810 je určená k vytvoreniu povrchovej hydroizolačnej vrstvy plochých striech. Vynikajúci parameter priepustnosti pre vodné pary predurčuje fóliu Fatrafol 810 pre rekonštrukcie hydroizolácií existujúcich striech s ponechaním pôvodných súvrství. Vystuženie fólie Fatrafol 810 polyesterovou textilnou mriežkou dodáva materiálu vysokú štruktúrnu pevnosť a zabezpečuje jej dobrú rozmerovú stabilitu.
Výhradne jednovrstvové izolačné systémy na báze tejto fólie zabezpečujú minimálne priťaženie nosnej konštrukcie a uplatnia sa predovšetkým pri strechách bez možnosti priťaženia ochrannou alebo prevádzkovou vrstvou.Montáž hydroizolačnej fólie Fatrafol 810 určuje platný konštrukčný a technologický predpis výrobcu v súlade s ČSN 73 1901.
Jednotlivé pásy fólie je možné vzájomne spájať horúcim vzduchom, prípadne lepením s rozpúšťadlom THF. Aplikácia poistnej zálievky Z01 je povinná pri vytváraní všetkých typov strešných hydroizolácií. Rozsah teplôt pre manipuláciu, montáž a spájanie fólie je od -5°C do +40°c. Spôsob mechanického kotvenia a kotvenia profilmi z poplastovaného plechu VIPLANYL 60 musí byť pre konkrétne aplikácie navrhnutý tak, aby bola hydroizolačná fólia zabezpečená proti rozmerovým zmenám a saciemu účinku vetra.

FATRAFOL 803

Sa používa na izoláciu pozemných a podzemných častí stavieb. Jednotlivé pásy sa spájajú horúcim vzduchom, prípadne lepením.FATRAFOL 807

Je strešná hydroizolačná fólia s následnou lamináciou jednotlivých vrstiev, zospodu vystužená podložkou z netkanej textílie. Používa sa na renováciu asfaltových krytín, pričom je možné lepiť fóliu k podkladu asfaltom.